Alkmaarsingel 368
6843 WT ARNHEM

T +31 (0)26 3709 651
F +31 (0)26 3709 652
E djb@commisys.com


Berichtenverkeer mogelijk in 2 groepen

In de praktijk blijkt de behoefte te bestaan om aan het BOXIS-communicatiesysteem enige vorm van selectiviteit toe te kennen, zodat management en/of de kassamedewerkers niet continu worden belast met minder relevante informatie/communicatie.

We zijn er in geslaagd om binnen het huidige concept deze selectiviteit aan te brengen. Feitelijk worden de mobiele units (TeamBox) verdeeld in 2 groepen, te weten:

  1. Groep A, bijvoorbeeld de winkel
  2. Groep B, bijvoorbeeld de kassa afdeling evt. samen met een andere afdeling.

Deze twee groepen communiceren gescheiden, medewerkers van de verschillende groepen horen elkaar niet, tenzij een andere bedieningsknop wordt ingedrukt. Daarnaast kunnen we een derde variant TeamBox aanbieden, die beide kanalen hoort en kan aanspreken. Deze uitvoering is vooral bedoeld voor het management.
De TeamBoxen zijn uitgerust met verschillende kleuren van de grote knoppen aan de onder- en bovenzijde. De kleur van de knop is bepalend met wie direct kan worden gesproken.

-----------------------------------